DomovSTAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK JAVORINA

STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK JAVORINA

Oleje s voskom na prírodnej báze sú v súčasnosti prevládajúcou povrchovou úpravou masívneho nábytku. Olej zvyšuje prírodnú krásu dreva a jeho praktickou výhodou je ľahká údržba a obnoviteľnosť poškodených povrchov.

title image
BEŽNÁ ÚDRŽBA NÁBYTKU Z MASÍVU

Pre bežné čistenie odporúčame utierať nábytok suchou alebo vlhkou mäkkou bavlnenou utierkou alebo utierkou z mikrovlákna. Olejované povrchy neposkytujú takú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakované povrchy, preto sa odporúča vzniknutú nečistotu (jedlo, tekutiny) čo najskôr odstrániť.

Povrch odporúčame v prípade potreby ošetriť našimi originálnymi olejmi alebo prípravkom obsahujúcim prírodné oleje alebo včelí vosk, napríklad prípravkom Pronto na drevo pri dodržaní pokynov uvedených na výrobku. Po použití takéhoto prípravku povrch vždy utrite do sucha.

DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ

Dubový nábytok je živou súčasťou domova. Jeho povrch si zaslúži starostlivosť podobne ako naša pokožka. S kúpou nášho nábytku ste obdržali balíček JAVORINA CARE, ktorý je možné využiť ako v rámci bežnej údržby pre estetické oživenie povrchu, tak v prípade ľahkého poškodenia.

Než sa pustíte do ošetrenia poškodeného povrchu v rámci domácej starostlivosti, je dobré si definovať mieru poškodenia a zvážiť, či by nebolo vhodnejšie prácu zveriť do rúk našich odborníkov.

DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ JE VHODNÁ V PRÍPADE TÝCHTO POŠKODENÍ:

 • pokreslený pastelkami, perami, fixkami
 • sú na ňom "krúžky" od tekutín ako je káva, víno, čaj atď.
 • jemné škrabance od krúžkov, ale aj iných kovových predmetov
 • povrch je poškodený nevhodnými čistiacimi prostriedkami
 • mierne ryhy.

DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ NIE JE VHODNÁ PŘÍPADE TÝCHTO POŠKODENÍ:

 • hlboké ryhy
 • ide o silne poškodený povrch
 • plocha je príliš veľká
 • povrch je príliš členitý (stoličky).

V prípade pochybností ohľadom poškodenia vášho nábytku nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky na čísle +421 919 044 989. Radi vám poradíme. V prípade potreby dohodneme profesionálnu renováciu. Naši technickí pracovníci sú vysoko kvalifikovaní a majú bohaté skúsenosti s renováciou rôznych typov povrchov a miery ich poškodenia. Renovácia tak bude efektívna a vy ušetríte čas a starosti.

Nasledujúce pokyny pre domácu renováciu nábytku JAVORINA sú vhodné len pre olejované povrchy. Zoznam našich produktov vhodných k domácej renovácii nájdete tu.

BALÍČEK PRE DOMÁCU RENOVÁCIU JAVORINA CARE

Každá objednávka nábytku JAVORINA v olejovanej povrchovej úprave nad hodnotu 8 500 CZK obsahuje ako darček zadarmo kompletný balíček ošetrenia, vďaka ktorému bude váš nábytok starnúť do krásy. Pokiaľ potrebujete olej k ošetreniu doplniť, môžete si ho objednať samostatne ako balíček starostlivosti na našom e-shope.

Obsah balíčka

 • Olej na nábytok: dodá vášmu nábytku krásny zamatový vzhľad, lesk a zároveň ho ochráni pred vlhkosťou a poškriabaním. Balíček obsahuje 2x50 ml oleja na plochu 1 štvorcového metra (prírodný olej pre bežné ošetrenie, olej s pigmentom pre oživenie farby). Pre väčšie plochy odporúčame profesionálnu renováciu - náš tím odborníkov vám pomôže, stačí nás kontaktovať.
 • 1x brúsna hubka
 • 1x hubka
 • 1x handrička na utieranie po brúsení: táto handrička je vyrobená z mäkkého materiálu, ktorý nepoškodí povrch nábytku.
 • 1x handrička na vytieranie oleja
 • návod k použitiu

POSTUP DOMÁCEJ RENOVÁCIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 • Po ošetrení olejom nezabudnite použité prostriedky (hubku, handričky) namočiť do vody, existuje riziko samovznietenia. Pri odtieni oleja COFFEE je riziko samovznietenia vysoké. Pri práci s ním buďte obzvlášť opatrní.
 • Vždy dbajte zvýšenej opatrnosti, dôkladným vetraním miestnosti a nosením ochranných latexových rukavíc.
 • Po použití neskladujte fľašu s olejom pri elektrických zariadeniach. Riadne ju recyklujte podľa pokynov v návode k použitiu.
ČO SI PRIPRAVIŤ PRED OŠETRENÍM POVRCHU
 • JAVORINA CARE balíček
 • Miestnosť, kde budete nábytok ošetrovať (dobré vetraná miestnosť)
 • Ochranné pomôcky (latexové rukavice, noviny na podloženie nábytku a ochranu podlahy, kobercov…)
 • Nábytok, ktorý má byť ošetrený
 • Min. 5 litrovú nádobu naplnenú studenou vodou
 • Drevené špajle na miešanie oleja (v prípade oleja NATUR)

Návod na ošetrenie

 1. Ošetrovaný nábytok si podložte novinami.
 2. Nasaďte si ochranné rukavice a otvorte okno.
 3. Očistite povrch vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode, aby ste odstránili nečistoty ako je mastnota, vlhkosť atď.
 4. Očistite povrch suchou bavlnenou handričkou, aby ste odstránili nečistoty ako je mastnota, vlhkosť atď.
BRÚSENIE
 1. Vezmite brúsnu hubku a rovnomernými ťahlými (nie kruhovými) pohybmi po smere vlákien zbruste celú styčnú plochu. Príliš netlačte, pohyby by mali byť ľahké, aby sa povrch brúsil postupne a rovnomerne.
 2. Vzniknutý drevený prach otřete suchou bavlnenou handričkou.
OLEJOVANIE
 1. Uistite sa, že máte otvorené okno.
 2. Nádobu s olejom 30 sekúnd pretrepte - pigmenty v farebných olejoch sa usadzujú na dne fľaštičky a je potrebné pred nanášaním dôkladne olej pretrepať / premiešať.
 3. Nádobu otvorte.
 4. V prípade oleja NATUR, ktorý je veľmi viskózny, premiešajte drevenou špajľou. Ak máte iný olej, tento bod preskočte.
 5. Vezmite penovú hubu a naneste na ňu vrstvu oleja.
 6. Kruhovými pohybmi olej zapracujte do povrchu tak, aby bol naolejovaný celý povrch (nie len jeho časť). Snažíme sa, aby nedošlo k príliš veľkému nánosu tzv. stekancom.
 7. Prebytočný olej z celého povrchu jemne zotrite bavlnenou handričkou.
 8. Vhoďte hubu aj bavlnenú látku z oleja do nádoby s vodou tak, aby boli úplne ponorené. Ak ich do vody nevložíte, hrozí riziko samovznietenia.
 9. Použité prostriedky k renovácii recyklujte podľa nižšie uvedených odporúčaní.
ĎALŠIE TIPY
 • U farebných olejov je vhodné nanášať olej rýchlo a celoplošne, ideálne hubkou, vtierať do štruktúry dreva.
 • Olej nechajte cca 2 minúty vsiaknuť do dreva a prebytočný olej jemne zotrite bavlnenou handričkou.
 • Povrch vrátane hrán zotierajte handričkou jemne, netlačte a zbytočne neleštite.
RECYKLÁCIA POUŽITÝCH POMÔCOK
 • Dbajte na to, aby ste dlhodobo neskladovali zvyšky nepoužitého oleja! Mal by byť zlikvidovaný v rámci nebezpečného odpadu. Bavlnená tkanina alebo huba/hubička, ktorú ste použili na nanášanie oleja, je vysoko samozápalná a je rovnako zaradená do kategórie nebezpečného odpadu. Preto je dôležité, aby ste ich ihneď po použití úplne celé namočili do nádoby s vodou. Použité pomôcky/náradie odneste do najbližšieho zberného dvora.
PO NAOLEJOVANÍ DOPRAJTE NÁBYTKU ČAS
 • Dôležité: olej poskytuje plnú ochranu až po úplnom vytvrdnutí, pre ktoré výrobca oleja udáva 14 dní. Do tejto doby je po 24 hodinách zaschnutý, odolný, neotlačuje sa, nemení farbu a neodiera sa a je odolný voči oderu. Za mokra však môže byť náchylnejší k tvorbe škvŕn pri čistení vlhkými prostriedkami.

PRVÁ POMOC PRI NESPRÁVNOM POUŽITÍ OLEJA

 • Všeobecné pokyny: V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich príznakov vyhľadajte lekárske ošetrenie. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a privolajte lekársku pomoc.
 • V prípade zasiahnutia očí: Ak používate kontaktné šošovky, vyberte ich. Vyplachujte veľkým množstvom čistej vody, a to aj pod viečkami, po dobu najmenej 10 minút a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Zasiahnutie pri vdýchnutí: Preveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte postihnutého v teple a kľude. Ak postihnutý nedýcha, dýcha nepravidelne alebo má zástavu dychu, zabezpečte umelé dýchanie alebo ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Pokožku dôkladne umyte vodou a mydlom alebo použite uznaný prostriedok na čistenie pokožky. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani riedidlá.
 • Pri požití: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu oleja. Udržujte osoby v teple a kľude. Nevyvolávajte zvracanie.