DomůPÉČE O NÁBYTEK JAVORINA

PÉČE O NÁBYTEK JAVORINA

Oleje s voskem na přírodní bázi jsou v současnosti převládající povrchovou úpravou masivního nábytku. Olej umocňuje přírodní krásu dřeva a jeho praktickou výhodou je snadná údržba a obnovitelnost poškozených povrchů.

title image
BĚŽNÁ ÚDRŽBA NÁBYTKU Z MASIVU

Pro  běžné čištění doporučujeme otírat nábytek suchou nebo vlhkou měkkou bavlněnou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákna. Olejované povrchy neposkytují takovou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako povrchy lakované, proto se doporučuje vzniklou nečistotu (jídlo, tekutiny) co nejdříve odstranit.

Povrch doporučujeme v případě potřeby ošetřit našimi originálními oleji, nebo přípravkem obsahujícím přírodní oleje nebo včelí vosk např. přípravkem Pronto na dřevo, při dodržení pokynů uvedených na výrobku. Po použití takového přípravku povrch vždy setřete do sucha.

DOMÁCÍ PÉČE

Dubový nábytek je živou součástí domova. Jeho povrch si zaslouží péči podobně jako naše pokožka.  S koupí našeho nábytku jste obdrželi balíček JAVORINA CARE, který je možné využít jak v rámci běžné údržby pro estetické oživení povrchu, tak v případě lehkého poškození.

Než se pustíte do ošetření poškozeného povrchu v rámci domácí péče  je dobré si definovat míru poškození a zvážit zda by nebylo vhodnější svěřit práci do rukou našich odborníků. 

DOMÁCÍ PÉČE JE VHODNÁ V PŘÍPADĚ TĚCHTO POŠKOZENÍ:
 • pokreslený pastelkami, pery, fixy,
 • jsou na něm "kroužky" od tekutin, jako je káva, víno, čaj atd.,
 • jemné škrábance od kroužků, ale i jiných kovových předmětů,
 • povrch je poškozen nevhodnými čistícími prostředky,
 • mělké rýhy.
DOMÁCÍ PÉČE NENÍ VHODNÁ V PŘÍPADĚ TĚCHTO POŠKOZENÍ:
 • hluboké rýhy,
 • jde o silně poškozený povrch,
 • plocha je příliš velká,
 • povrch je příliš členitý (židle).

V případě pochybností ohledně poškození vašeho nábytku nás neváhejte kontaktovat skze kontaktní formulář nebo telefonicky na čísle +421 919 044 989. Rádi Vám poradíme. V případě potřeby domluvíme profesionální renovaci. Naši techničtí pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní a mají bohaté zkušenosti s renovací různých typů povrchů a mírou jejich poškození. Renovace tak bude efektivní a vy ušetříte čas a starosti. 

Následující pokyny pro domácí renovaci nábytku JAVORINA  jsou  vhodné pouze pro olejované povrchy. Seznam našich produktů vhodných k domácí renovaci naleznete zde.

BALÍČEK PRO DOMÁCÍ RENOVACI JAVORINA CARE

Každá objednávka nábytku JAVORINA v olejované povrchové úpravě nad hodnotu 8 500 CZK obsahuje jako dárek zdarma kompletní balíček ošetření, díky kterému bude váš nábytek stárnout do krásy. Pokud potřebujete olej k ošetření doplnit, můžete si jej objednat samostatně jako balíček péče na našem e-shopu.

Obsah balíčku   

 • Olej na nábytek: dodá vašemu nábytku krásný sametový vzhled lesk a zároveň ho ochrání před vlhkostí a poškrábáním. Balíček obsahuje 2x50 ml oleje na plochu 1 čtverečního metru (přírodní olej pro běžné ošetření, olej s pigmentem pro oživení barvy). Pro větší plochy doporučujeme profesionální renovaci - náš tým odborníků vám pomůže, stačí nás kontaktovat.
 • 1x brusná houba
 • 1x houbička 
 • 1x hadřík na otírání po broušení: tento hadřík je vyroben z měkkého materiálu, který nepoškodí povrch nábytku.
 • 1x hadřík na vytírání oleje 
 • návod k použití

POSTUP DOMÁCÍ RENOVACE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Po ošetření olejem nezapomeňte použité prostředky (hubku, hadříky) namočit do vody, existuje riziko samovznícení. Při odstínu oleje COFFEE je riziko samovznícení vysoké. Při práci s ním buďte obzvlášť opatrní.

Vždy dbejte zvýšené opatrnosti důkladným větráním místnosti a nošením ochranných latexových rukavic.

Po použití neskladujte láhev s olejem u elektrických zařízení. Řádně je recyklujte podle pokynů v návodu k použití.

CO SI PŘIPRAVIT PŘED OŠETŘENÍM POVRCHU
 • JAVORINA CARE balíček
 • Místnost, kde budete nábytek ošetřovat (dobře větraná místnost)
 • Ochranné pomůcky (latexové rukavice, noviny na podložení nábytku a ochranu podlahy, koberců…)
 • Nábytek, který má být ošetřen
 • Min. 5 litrovou nádobu naplněnou studenou vodou
 • Dřevěná špejle na míchání oleje (v případě oleje NATUR)

Návod na ošetření

 • Ošetřovaný nábytek si podložte novinami.
 • Nasaďte si ochranné rukavice a otevřete okno.
 • Očistěte povrch vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě, abyste odstranili nečistoty, jako je mastnota, vlhkost.
 • Očistěte povrch suchým bavlněným hadříkem, abyste odstranili nečistoty, jako je mastnota, vlhkost atd.
BROUŠENÍ
 1. Vezměte brusnou houbu a rovnoměrnými táhlými  (nikoliv krouživými) pohyby po směru vláken zbruste celou styčnou plochu. Příliš netlačte, pohyby by měly být lehké, aby se povrch brousil postupně a rovnoměrně.
 2. Vzniklý dřevěný prach otřete suchým bavlněným hadříkem.
OLEJOVÁNÍ
 1. Ujistěte se, že máte otevřené okno. 
 2. Nádobu s olejem 30 sekund protřepávejte - pigmenty v barevných olejích, sedají ke dnu lahvičky a je potřeba před nanášením důkladně olej protřepat / promíchat
 3. Nádobu otevřete
 4. V případě oleje NATUR, který je velmi viskózní, promíchejte dřevěnou špejlí. Pokud máte jiný olej, tento bod přeskočte. 
 5. Vezměte pěnovou houbu a naneste na ni vrstvu oleje.
 6. Krouživými pohyby olej zapracujte do povrchu tak, aby byl naolejován celý povrch (nikoliv jen jeho část). Snažíme se, aby nedošlo k příliš velkému nánosu, tzv. stékancům.
 7. Přebytečný olej z celého povrchu jemně setřeme bavlněným hadříkem.
 8. Vhoďte houbu i bavlněnou látku z oleje do nádoby s vodou tak, aby byly zcela ponořené. Pokud je do vody nevložíte, hrozí riziko samovznícení.
 9. Použité prostředky k renovaci recyklujte podle níže uvedených doporučení.
DALŠÍ TIPY
 1. U barevných olejů je vhodné nanášet olej rychle a celoplošně, ideálně hubkou vtírat do struktury dřeva. 
 2. Olej se nechá cca 2 minuty vsáknout do dřeva a přebytečný olej se jemně setře bavlněným hadříkem. 
 3. Povrch včetně hran stírejte hadříkem jemně, netlačte a zbytečně neleštěte.
RECYKLACE POUŽITÝCH POMŮCEK

Dbejte na to, abyste dlouhodobě neskladovali zbytky nepoužitého oleje! Měl by být zlikvidován v rámci nebezpečného odpadu. Bavlněná tkanina nebo houba/houbička, kterou jste použili k nanášení oleje, je vysoce samozápalná a je rovněž zařazena do kategorie nebezpečného odpadu. Proto je důležité, abyste je ihned po použití zcela celé namočili do nádoby s vodou. Použité pomůckyNářadí odneste do nejbližšího sběrného dvora.

PO NAOLEJOVÁNÍ DOPŘEJTE NÁBYTKU ČAS

Důležité: olej poskytuje plnou ochranu až po úplném vytvrzení, pro které výrobce oleje udává 14 dní. Do této doby je po 24 hodinách zaschlý, odolný, neotlačuje se, nemění barvu,  a neodírá se a je otěruvzdorný. Za mokra však může být náchylnější k tvorbě skvrn při čištění vlhkými prostředky.

PRVNÍ POMOC PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ OLEJE

Obecné pokyny: V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vyhledejte lékařské ošetření. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Osobu v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí: Pokud používáte kontaktní čočky, vyjměte je.Vyjměte kontaktní čočky, Vvyplachujte velkým množstvím čisté vody, a to i pod víčky po dobu nejméně 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Udržujte postiženého v teple a klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchá nepravidelně nebo má zástavu dechu, zajistěte umělé dýchání nebo nebo rovnou vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo použijte uznávaný prostředek na čištění pokožky. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.

Při požití: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu oleje. Udržujte osoby v teple a klidu. Nevyvolávejte zvracení.