DomůZásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jak chráníme Vaše soukromí

Jelikož nám záleží na ochraně osobních údajů našich zákazníků, k jejich sběru přistupujeme zodpovědně a podle předpisů o ochraně osobních údajů. Níže popisujeme, jaké osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání služeb www.javorina.com, za jakým účelem tyto údaje využíváme a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.

Všeobecné informace k návštěvě www.javorina.com

Secure Socket Layer

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Využíváme k tomu systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, stejně jako ostatní systémy zpracování osobních údajů zabezpečujeme přiměřenými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření údajů prostřednictvím neoprávněných osob.

Sledování navštívených stránek

Po dobu návštěvy javorina.com jsou prostřednictvím zabudovaného kódu shromažďovány a vyhodnocovány následující údaje, které jsou poskytované vaším prohlížečem:

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy www.javorina.com sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žádost (název požadovaného datového souboru (např. www.priklad.cz/index.html)
 • typ a verze prohlížeče (např. Opera 5.0)
 • jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • používaný operační systém (např. Windows 7)
 • rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • aktivace JavaScript
 • zapnutí/vypnutí Java
 • zapnutí/vypnutí cookies
 • Referrer URL (předcházející navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas přístupu
 • kliknutí

Pro optimalizaci informací na stránce využíváme nástroj Hotjar a Mouseflow, díky kterým na teplotní mapě vidíme, jaké údaje uživatele zajímají a jaké ne. V rámci těchto externích služeb nepřiřazujeme uživatele ke konkrétní činnosti na webu, všechny údaje jsou anonymní.

Cookies

Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o době, kterou strávíte prohlížením stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabízet kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a pod.

Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

Získávání, zpracování a použití osobních údajů

Kontaktní informace

Provozovatelem informačních systémů, ve kterých se zpracovávají vaše osobní údaje je JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA.

Kategorie osobních údajů

V závislosti na tom, jaké naše služby využíváte, shromažďujeme nezbytné informace k jejich poskytnutí.

Pokud objednáváte odběr našeho newsletteru

Přihlášením k odběru newsletteru na naší webové stránce vyjadřujete svůj souhlas s použitím e-mailové adresy na následující účely: Výrobní družstvo Javorina vám bude zasílat prostřednictvím e-mailu informace o novinkách, akcích a mimořádných nabídkách, stejně jako informace o produktech a službách. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese marketing@javorina.com nebo zakliknutím odkazu, který je umístěn v každém elektronickém newsletteru.

Formulářové údaje

Na webu www.javorina.com můžete využít některé formuláře na přenos dat k nám, jako je například dotaz na prodejny. Použitím kontaktního formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v kontaktním formuláři za účelem vzájemné komunikace se společností Javorina v.d. Jestliže se nejedná o osobní údaje, budou tyto údaje v polích formuláře uchovány a statisticky vyhodnoceny.

Log soubory

Při každém vstupu na internetovou stránku www.javorina.com, budou údaje o používání předávané vaším internetovým prohlížečem uloženy v protokolových souborech, tzv. Server Logfiles. Takto uložené datové věty obsahují následující údaje: datum a čas přístupu, URL adresu stránky, IP adresu, mohou obsahovat předcházející URL adresu (tzv. Referrer), množství přenesených údajů, jakož i prohlížečem přeneseného User Agenta (ev. typ a verzi prohlížeče a používaný operační systém).

Nesouhlas s použitím údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. Odhlásit se od odběru newsletterů můžete prostřednictvím odkazu v jejich patičce. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů vykonaného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Kromě toho budou uložené osobní údaje vymazány, pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, pokud údaje zpracované za účelem dosažení určitého účelu nejsou dále potřeba nebo pokud je ukládání z jakýchkoli důvodů nepřípustné.

Právo na informace a další práva dotyčných osob

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování vašich uložených údajů. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecných závazných právních předpisech máte zároveň (i) právo na přístup k vašim osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů zpracovaných na účely přímého marketingu, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, kdy už nejsou potřeba na účely, ke kterým byly získány nebo jinak zpracovány nebo pokud jste odvolali svůj souhlas na jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ k jejich zpracování, případně pokud byly osobní údaje zpracovány nezákonně.

Ode dne nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (tj. od 25. května 2018), máte v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. máte právo získat svoje osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v elektronické formě na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti můžete žádat o právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenositelnost údajů).

Pokud máte dotazy k ochraně údajů, můžete se kdykoliv obrátit na naší zákaznickou podporu. A to na e-mail info@javorina.com, poštou na sídle společnosti JAVORINA v.d. Továrenská 29, 059 18 Spišská Belá, SLOVAKIA nebo telefonicky na číslo +421 52 458 1660. V případě, že u nás uplatňujete některé z práv dotyčné osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z vaší žádosti není možné ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jako dotyčná osoba máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, při podezření, že jsou vaše osobní údaje zpracovávané v rozporu s platnou legislativou.

Služby poskytované v rámci www.javorina.com, na které se podle těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžaduje souhlas dotyčné osoby, nejsou přímo určeny osobám mladším 16 let.